แนวโน้มความผันผวนของราคาทองคำในปี 2019

เริ่มต้นปีใหม่ Goldman Sachs ผู้ทรงมีอิทธิพลในประเทศสหรัฐฯ ที่ซึ่งทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น ระดมเงินทุน ซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงธุรกรรมทางการเงิน  ซึ่งคาดว่าแนวโน้มของราคาทองคำในปี 2019 จะไม่มีปัจจัยความเสี่ยงทางการเมือง รวมถึงภาวะถดถอยของเศรษฐกิจ โดยในส่วนของราคาทองคำจะอยู่ในระดับที่ 1,225 เหรียญ , 1,200 เหรียญ ในช่วง 3 เดือน 6 เดือน รวมไปถึง 1 ปี ตามลำดับ และคาดว่าจะสูงถึง 1,375 เหรียญ ในช่วง ปี 2020

ในส่วนของทัศนคติ ในเรื่องของสถาบันการเงินต่างๆ ในประเทศสหรัฐในปี 2019

Bank of America : มีแนวโน้มว่าในราคาทองคำจะเพิ่มขึ้นสูงอยู่ที่ $1296 ต่อออนซ์ แต่คาดว่า จะมีความสูงถึง $1400

HSBC :  มีแนวโน้มว่า ราคาทองคำมี upside ในปี 2019 แต่คาดว่าน่าจะลดลงถึง $1,292 ต่อออนซ์

JPMorgan : มีแนวโน้มว่า ราคาทองคำสูงขึ้นถึง $ 1,400 ต่อออนซ์โลหะ ในช่วงแรกสูงขึ้น และลดลงในช่วงที่สอง

Pimco : มีแนวโน้มว่า ในส่วนของราคาทองคำนั้น มี Upside ในระยะยาว

Societe Generale : มีแนวโน้มราคาทองคำ นั้นมีการลดลงของการเงินของประเทศสหรัฐในปี 2019

State Street : การถือทองคำในเรื่องของพอร์ทในการลงทุนที่มีเน้นในช่วงความผันผวนของตลาด และยังช่วยเพิ่มการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาวได้

จากหลายๆธนาคาร ได้มีการวิเคราะห์และมองถึงแนวโน้มของราคาทองคำในปีนี้ 2019 มีแนวโน้มว่าไปในทิศทางที่ดีขึ้น ถึงขั้นดีมาก แต่มีความเสี่ยงในการกู้ยืมในช่วงปีแรกที่มีดอกเบี้ยขาขึ้น ซึ่งจะมีส่วนให้ช่วยในการหนุนของราคาทอง ให้แพงขึ้น เป็นในช่วงแรกของปี 2019 นั้นเอง


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *