คุณสมบัติเด่นของแผ่นอะคริลิค

อะคริลิค (Acrylic) หรือผลิตภัณฑ์โพลิเมทิลเมทาไครเลต อะคริลิค มีหลายชื่อเรียกด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น กระจกอะคริลิค หรือ แผ่นอะคริลิค ซึ่งอะคริลิคเป็นเทอร์โมพลาสติกชนิดหนึ่ง ที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้งในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม เช่น กระจกใสบนเครื่องบิน ป้ายโฆษณา กระจกตู้ปลา วัสดุทางการแพทย์ เป็นต้น

อะคริลิคจะมีด้วยกัน 3 ลักษณะ คือ ของแข็ง ของเหลว และอิมัลชัน

 1. อะคริลิกของแข็ง เป็นเทอร์โมพลาสติกเรซินที่อยู่ในรูปของแข็ง อาจอยู่ในรูปแบบเม็ดหรือแผ่น เช่น แผ่นอะคริลิค หรือ พลาสติกอะคริลิค ได้แก่
 • เมทิลเมทาคริเลต, CH2=C(CH3)COOCH
 • เอทิลเมทาคริเลต, CH2=C(CH3)COOC2H5
 • นอร์มอล-บิวทิวเมทาคริเลต, CH2=C(CH3)COO-(n-C4H9)
 • ไอโซบิวทิวเมทาคริเลต, CH2=C(CH3)COO-(i-C4H9)
 • ลอริลเมทาคริเลต, CH2=C(CH3)COOC12H25
 • เมทิลอะคริเลต, CH2=C(CH3)COOCH3
 • นอร์มอล-บิวทิวอะคริเลต, CH2=C(CH3)COOC4H9
 1. อะคริลิคเหลว เป็นอะคริลิคที่อยู่ในรูปสารละลาย ที่ผลิตได้จากกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันแบบสารละลาย
 2. อะคริลิคอิมัลชัน ใช้เป็นส่วนผสมของสีทาบ้าน มักผลิตในลักษณะของลาเท็กซ์

โดยคุณสมบัติที่โดดเด่นของแผ่นอะคริลิคนั้น คือ

 • น้ำหนักเบา จึงทำการเคลื่อนย้ายและติดตั้งได้ง่ายกว่า
 • แสงสว่างสามารถส่องผ่านได้มากถึง 92%
 • สามารถเชื่อมแผ่นพลาสติกให้ติดเป็นเนื้อเดียวกันได้ ด้วยสารเคมีบางชนิด
 • สามารถใช้เป็นฉนวนความร้อนได้ดีกว่าแก้ว

แม้จะมีคุณสมบัติโดดเด่นอยู่ไม่น้อย ก็ยังมีข้อเสียอยู่เช่นกัน คือแผ่นอะคริลิคจะเกิดรอยขีดส่วนง่าย และมีราคาค่อนข้างสูง แต่เมื่อเทียบกับคุณสมบัติและประโยชน์ที่ได้จากแผ่นอะคริลิคแล้ว ค่อนข้างมีความคุ้มค่ามาก

แหล่งข้อมูล  : http://www.thepnakornamata.com/


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *